อาสาแนะนำทำให้ดู

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 10 เมษายน 2561

วันอังคารที่. 10. เมษายน 2561 คณะอาสากาชาดเข้าพบคุณถาวร เพชรอุดม ผู้จัดการศูนย์ฝึกผ่าตัด กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรียนปรึกษา พร้อมขอคำแนะนำ. ในข้อคำถามเพื่อเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการปฎิบัติงานจิตอาสา ในกรณี **การรับแสดงความจำนงอุทิศร่างกาย(อาจารย์ใหญ่ สำหรับ นิสิตแพทย์)

ทีมงานได้รับคำแนะนำด้วยความขอบพระคุณเมื่อให้คำปรึกษาแล้วเสร็จ. คุณถาวรและน้องๆ เจ้าหน้าที่ให้เกียรติอาสากาชาด
รดน้ำเนื่องในเทศกาล สงกรานต์. ปีใหม่ของไทย ตามประเพณี.

วันอังคารที่ 10. เมษายน 2561. กลุ่มงานโครงการจิตอาสา อาสากาขาด สภากาชาดไทยปฎิบัติงานจิตอาสา *เชิงรุก* ร่วมงานกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกีรยติ. ณ. บริษัท พานาโซนิค จำกัด + นวนคร. พนักงานยังคงให้ความอนุเคราะห์
บริจาคโลหิต แสดงความจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะ
และอุทิศร่างกาย. เหมือนเช่นเคยด้วยความขอบพระคุณ

บริจาคโลหิต. 52. ราย
แสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา. 2. ราย
อวัยวะ. 3. ราย. รวม. 9. ราย
อุทิศร่างกาย. 4. ราย

อาสากาชาดปฎิบัติงานจิตอาสา
นางสาววิภา. ลาภาเกษมทิพย์
นางสาวจุฑามาศ. เอกมหาคุณ
นางสาววัชรี สู่ความดี
นางดวงตา. โพธิโต

 

หมวดหมู่