อาสาเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 31 ตุลาคม 2561

วันที่ 31ตุลาคม 2561คณะอาสากาชาดปฏิบัติงานโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง ทำน้ำหมักผลไม้และน้ำยาอเนกประสงค์ ณ ห้องปฏิบัติการem เพื่อเตรียมแจก จำหน่ายและสาธิตแก่ผู้ที่สนใจในร้านพฤกษากาชาด ในงานกาชาดประจำปี 2561

 

 

หมวดหมู่