อาสาเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 24 มกราคม 2562

วันที่ 24 มกราคม 2562 คณะอาสากาชาดโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียงทำน้ำยาอเนกประสงค์และบรรจุemล้างผัก เนื้อสัตว์และผลไม้ พร้อมกับนำผลิตภัณฑ์ในโครงการฯ มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับหัวหน้าฝ่ายและผู้แทนฝ่ายต่างๆ ของสำนักงานอาสากาชาด

 

หมวดหมู่

Pin It on Pinterest

Share This