อาสาเยี่ยมโฮมแคร์

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 1 กันยายน 2560

เยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน
วันที่1กันยายน 2560 นางธนิต บรรเทาและคณะอาสากาชาด พร้อมพยาบาลออกเยี่ยมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง2รายเป็นการเยี่ยมครั้งแรก เพื่อติดตามอาการป่วย การแนะนำการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูร่างกายของผู้ป่วย

หมวดหมู่