อาสาเยี่ยมอาสา

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 11 เมษายน 2561

11 เมษายน 2561 คณะอาสากาชาด ประกอบด้วย นายจิระ ศุขโรจน์ นางสุนิดา ธรรมสาโรช นางเจริญสุข ปราญ์กุล นางอาภรณ์ เฉลียวเกรียงไกร นางธัญธิตา ภาสกรนที และนางพรทิพย์ ห่านตระกูล และเจ้าหน้าที่สำนักงานอาสากาชาด ออกเยี่ยมเยียน นางจารึก บุรานนท์ อาสากาชาดอาวุโส ซึ่งป่วยพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน ตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดความดัน และให้กำลังใจในการฟื้นฟูสุขภาพให้หายในเร็ววัน มอบกระเช้าผลไม้เป็นของเยี่ยม และในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ จึงได้รดน้ำขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลจากท่านอีกด้วย ณ บ้านพัก เขตบางนา กรุงเทพฯ

หมวดหมู่