อาสาเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 4 พฤษภาคม 2561

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ปิดเคสการเยี่ยมผู้ป่วยหลังผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดแดงหัวใจต่อเนื่องที่บ้าน โดยคณะอาสากาชาด ได้แก่ น.ส สุดา เหล่าดำรงกูล น.ส รัตนา ชัยวีระวัฒนะ นส.ฐิตินันป์ เชาวน์วิวัฒน์ นส.วนิชา วิริยะอรรควุธิ พบว่าแผลผ่าตัดดีมากมีสุขภาพดี ทานยา และอาหาร ออกกำลังกายได้ตามปกติ

 

หมวดหมู่