อาสาเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ

ข่าว, งานอาสากาชาดเยี่ยมผู้ป่วย

วันที่: 28 มีนาคม 2557

ประเภท: งานอาสากาชาดเยี่ยมผู้ป่วย

วันที่ 25 มีนาคม 2557 นางอวยพร สีหนาท หัวหน้าทีมอาสากาชาดเยี่ยมผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน พร้อมด้วยนางทิพาพร บุญเจริญและนางพรฑิพา สุทธโน เยี่ยมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเพศหญิงอายุ 88 ปี โดยสอบถามอาการป่วย แนะนำการดูแลผู้ป่วยรวมทั้งสาธิตการทำแผลกดทับแก่ญาติของผู้ป่วย และประเมินผลอาการโดยรวม การใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย เพื่อจะได้ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยในครั้งต่อไป

หมวดหมู่