อาสาออกหน่วยเชิงรุก

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

กลุ่มงานโครงการจิตอาสา อาสากาชาด
สภากาชาดไทยปฎิบัติงานจิตอาสาเชิงรุก

ร่วมงานกับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ณ. ฝ่ายการช่าง บริษัทการบินไทย จำกัดมหาชน ดอนเมือง

ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต และ รับแสดงความจำนงบริจาค ดวงตา อวัยวะและอุทิศร่างกายมอบให้สภากาชาดไทย

บุคลากรขององค์กรยังคงให้ความอนุเคราะห์เหมือนเช่นเคยด้วยความขอบพระคุณ
( ครั้งต่อไป 28 พฤษภาคม 2562 ค่ะ)

รับบริจาคโลหิต 41 ราย
รับแสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา, อวัยวะ 
และอุทิศร่างกาย รวม 12 ราย

อาสากาชาดผู้ปฎิบัติงานจิตอาสาเชิงรุก
นางดวงตา โพธิโต

 

หมวดหมู่