วันที่: 30 เมษายน  2561

 

วันจันทร์ที่ 30. เมษายนจนถึงวันศุกร์ที่ 4. พฤษภาคม. 2561. มีน้องนักเรียนมาช่วยงานจิตอาสา. 
ครั้งนี้มีสาวน้อย น้องเพลิน นางสาวลีล์ลฎา ปัญญาภาส อาสายุวชนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ช่วยปฏิบัติงานจดบันทึก น้ำหนักตัว ความดันโลหิต
ก่อนเข้าพบแพทย์ ณ ตึกภปร.รพ.จุฬาลงกรณ์

พี่ๆพยาบาล.+ เจ้าหน้าที่ + อาสากาชาด ณ. ตึกภปร. ชั้น 13. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ชื่นชมเด็กๆ ทุกคนที่มาช่วยงานจิตอาสา ตลอดช่วงปิดเทอมนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า. 
หากมีโอกาส. คงจะได้พบกันอีกนะคะ

 

หมวดหมู่