อาสาสมัครต่างประเทศเยี่ยมชมสนง.อาสากาชาด

ข่าว, งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่: 21 สิงหาคม 2555

ประเภท: งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นำอาสาสมัครจากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ มิสเตอร์นาธานและมิสซิสณอนน่า จอร์แดน เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ได้แก่ แผนกประดิษฐ์ดอกไม้และเย็บปักถักร้อย ศูนย์พัฒนาทักษะการคิดเด็ก กิจกรรมดนตรีไทย โครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง ระบบฐานข้อมูลอาสาสมัคร และแผนกจ่ายกลางพิเศษ

หมวดหมู่