อาสาสมัครดีเด่น

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 22 ตุลาคม 2556

ประเภท: ข่าวประจำวัน

สำนักงานอาสากาชาด ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสะอาด โสมะบุตร นางอวยพร สิงหนาท และนางสุจิตรา สรนันท์ ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2556 จาก นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อ 21 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

หมวดหมู่