อาสาร่วมบุญ

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 16 เมษายน 2561

วันที่ 16เมษายน .2561 อาสากาชาดปฏิบัติงานรพ.สมเด็จฯได้
ร่วมใจกันไปถวายภัตตาหารเพลคาวหวานและน้ำปานะ
แด่พระภิกษุและสามเณรบวชภาคฤดูร้อน พระภิกษุ15รูปสามเณร76องค์ วัดเขาพุทธโคดม ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรรวมเงินได้14,700บาท ค่าอาหารคาวหวานและน้ำปานะ6,000บาทเหลือเงิน 8,700บาทมอบให้ทางวัด

หมวดหมู่