อาสารักษ์โลกสีเขียว

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 18 ตุลาคม 2561

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด พร้อมด้วยคณะอาสากาชาดผู้ปฏิบัติงานโครงการบวรโมเดล นำความรู้เรื่อง การผลิตปุ๋ยหมัก การผลิตEMขยาย และ การทำสารไล่แมลงสุโตจู ไปให้ความรู้แก่ชาวบ้านชุมชนวัดสระสี่มุม ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมี นายวิทยา ญาณจินดา วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ร่วมถ่ายทอดความรู้ และ บรรยายสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ปลอดสารเคมีชนิดต่างๆ โอกาสนี้ อาสากาชาดกลุ่ม2559รักษ์โลกสีเขียว วัดสระสี่มุมได้ร่วมกันก่อสร้างอาคาร รักษ์สุขภาพ รักษ์โลก ณ วัดสระสี่มุมอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยได้ระดมทุนจากอาสากาชาดกลุ่ม2559รักษ์โลกสีเขียว เพื่อก่อสร้างอาคารหลังดังกล่าว เพื่อจะให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ และ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในโครงการบวรโมเดล พร้อมนี้ยังเตรียมพื้นที่บริเวณโดยรอบเพื่อจัดทำแปลงผักปลอดสารพิษโดยจะเป็นประโยชน์กับวัดสระสี่มุม และ ชาวบ้านในพื้นที่ต่อไป

 

หมวดหมู่