อาสารักษ์สุขภาพ รักษ์โลก

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 16 ตุลาคม 2561

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 อาสากาชาดโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง ทำกิจกรรมสาธิตสารไล่แมลง
การขยายEMรุ่น B ขยายEMล้างผักผลไม้ เนื้อสัตว์ และบรรจุน้ำยาอเนกประสงค์ ผู้ร่วมปฏิบัติงานคือ นางสุวรรณี วงศ์พิทยาดิศัย หัวหน้าโครงการฯ นางลินดา ทองขาว นางสาวผกา สัตยธรรม

 

หมวดหมู่