อาสาพลาสม่า

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 16 เมษายน 2561

วันที่12-16 เมย.2561ช่วงวันสงกรานต์ ฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิตเชิญชวนอาสากาชาดฝ่ายผลิตฯ ช่วยปฏิบัติงานด้านจิตอาสา โดยไม่รับการบันทึกชั่วโมงปฏิบัติงาน เนื่องจากมีผู้มาบริจาคโลหิตจำนวนมาก อาสากาชาดจึงมาร่วมกันปฏิบัติงานจำนวน 23 คน มีผลงานการบรรจุโลหิต 5780 ถุง

 

หมวดหมู่