อาสาทัศนาจร

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 17 กันยายน 2561

วันที่ 17 กันยายน 2561 นางประกาย อติแพทย์ ที่ปรึกษาสโมสรอาสากาชาดนำคณะอาสากาชาดเข้าเยี่ยมชมวังพญาไท จำนวน 40 คน เพื่อทัศนศึกษางานศิลปะในกิจกรรมด้านอาสาสมัครสัมพันธ์ ของสโมสรอาสากาชาด โดยมีมัคคุเทศก์นำชมภายในวัง พร้อมอธิบายประวัติความเป็นมาของการก่อสร้างวัง ว่าเคยทำเป็นโรงแรมระดับห้าดาวต้อนรับแขกต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่ 6 มาก่อน และในวังยังมีห้องพยาบาลเป็นแห่งแรกก่อนจะก่อสร้างร.พ พระมงกุฎเกล้า

 

หมวดหมู่