รับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 13 พฤศจิกายน 2561

วันที่. 13. พฤศจิกายน. 2561

กลุ่มงานโครงการจิตอาสา อาสากาชาด สภากาชาดไทย
ปฎิบัติงานจิตอาสา ร่วมกับ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ณ. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

รับบริจาคโลหิต แสดงความจำนงบริจาค ดวงตา , อวัยวะ และอุทิศร่างกาย ให้กับ สภากาชาดไทยขอขอบพระคุณในกิจกรรมอันเป็นกุศลครั้งนี้นะคะ

กิจกรรมจิตอาสาอันเป็นกุศลเช่นนี้จะมีขึ้นอีกครั้ง
วันพฤหัสบดีที่. 31. มกราคม 2562.

รับบริจาคโลหิต. 103. ราย
แสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา. 8. ราย
อวัยวะ. 8. ราย * รวม. 27. ราย
อุทิศร่างกาย. 9. ราย

อาสากาชาดผู้ปฎิบัติงานจิตอาสา
นางสาววิภา. ลาภาเกษมทิพย์
นางสาวจุฑามาศ เอกมหาคุณ
นางดวงตา. โพธิโต

 

หมวดหมู่