อาสากาชาด72พรรษา

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 8 พฤศจิกายน 2561

8 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นางสายสม วงศาสุลักษณ์ อุปนายกสโมสรอาสากาชาดด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและงานบรรเทาทุกข์ และประธานอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ร่วมเปิดประชุมคณะอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โดยขอความร่วมมืออาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ร่วมกิจกรรมในงานกาชาดประจำปี 2561 งานวันเอดส์โลก งานเดินวิ่งการกุศล 125 ปี 6 แผ่นดิน สภากาชาดไทย จากนั้น ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด มอบแจกันดอกไม้วันเกิดแก่ นางเก็จลี โรจน์รัตนวลี นางสุนิดา ธรรมสาโรช นางสาวศรีวิรัตน์ ฉัตรจุฑามาส ที่เกิดในเดือนพฤศจิกายน ประชุมตามระเบียบวาระต่อ ณ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

 

หมวดหมู่