วันที่: 28 สิงหาคม 2557

ประเภท: งานสนับสนุนการผลิตพลาสมา ของฝ่ายผลิตพลาสมา

18 สิงหาคม 2557 คณะอาสากาชาด นำโดยนางจิรายุ ถนอมธรรม ประธานอาสากาชาดกฟภ.รุ่น 2/2555 ร่วมทำกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 มีผู้บริจาค 64 ราย ได้โลหิต 25,500 ซีซี และผู้บริจาคดวงตา 2 ราย อวัยวะ 1 ราย ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 จังหวัดพิษณุโลกและได้ส่งมอบแก่เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกต่อไป

หมวดหมู่