อาสากาชาดไทย เชื้อสายอินเดียดูงานEM

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 14 พฤศจิกายน 2560

วันที่14 พฤศจิกายน 2560 
โครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง. ได้ทำการสาธิตการทำฮอร์โมนผลไม้ การทำน้ำหมัก และน้ำยาอเนกประสงค์ โดยมีคณะอาสากาชาดกลุ่มไทย-อินเดีย เข้าศึกษาดูงานโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง ณ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

หมวดหมู่