อาสากาชาดเยี่ยมโฮมแคร์

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 29 สิงหาคม 2560

อาสากาชาดเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน
วันที่ 29 สิงหาคม 2560 คณะอาสากาชาด ประกอบไปด้วย
นางวรรณา หันสกุล นางพูนสม สายสมุทร นางสาวสุนันทา ดิฐวิญญู
และ พยาบาล นางสุทิรา จักรวาลมณฑล ปฏิบัติงานออกเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน ตามโครงการอาสากาชาดเยี่ยมฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้าน (Home Health Care) เยี่ยมผู้ป่วย พระอำพวน อยู่ดี หลังผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดแดงหัวใจเป็นครั้งแรก โดยสอนผู้ป่วยบริหารกล้ามเนื้อน่องให้ขาแข็งแรงขึ้น ให้สังเกตุอาการผิดปกติถ้ามีหลังการทานยา ณ วัดสลุด กรุงเทพฯ

หมวดหมู่