อาสากาชาดออกเยี่ยมโฮมแคร์

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 15 พฤศจิกายน 2560

เมื่อวันที่15 พฤศจิกายน 2560 คณะอาสากาชาดได้แก่ นางอวยพร สิงหนาท นางสาวณิชาภัทร มโนหวัน นางฉวีวรรณ ไทยบุญรอด ออกเยี่ยมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านครั้งแรก พร้อมพยาบาล นักกายภาพบำบัด โดยผู้ป่วยมีอาการแขนขาด้านขวาอ่อนแรง ทีมเยี่ยมตรวจวัดชีพจร ความดันโลหิต แนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้น

หมวดหมู่