อาสากาชาดออกหน่วย

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 8 กันยายน 2561

วันเสาร์ที่ 8. กันยายน 2561. กลุ่มงานโครงการจิตอาสาอาสากาชาด ร่วมงานกับ ชมรมผู้บริจาคโลหิต 100. ครั้ง
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ. สภากาชาดไทยปฎิบัติงานจิตอาสา *เชิงรุก* ณ. ห้างพรอมานาค มีนบุรี ขอขอบพระคุณ
ผู้อนุเคราะห์ บริจาคโลหิต แสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา อวัยวะ และอุทิศร่างกาย เหมือนเช่นเคย

รับบริจาคโลหิต. 117. ราย
แสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา. 6. ราย
อวัยวะ. 6. ราย. รวม 19. ราย
อุทิศร่างกาย. 7. ราย

อาสากาชาดผู้ปฎิบัติงานจิตอาสา
นางสาวจุฑามาศ. เอกมหาคุณ
นางดวงตา. โพธิโต

 

หมวดหมู่