อาสากาชาดออกรายการโทรทัศน์เคเบิลช่อง 8

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 25 พฤศจิกายน 2556

ประเภท: ข่าวประจำวัน

เมื่อวันที่ 24 พย. 56 คณะอาสากาชาดได้แก่ นางเยาวมาลย์ สมทรัพย์ นางสาวเสริมศรี งามพร้อมและนางสกุลณา พัชรผาติ ได้รับเชิญให้สัมภาษณ์ในรายการสราญรมย์ทางสถานีโทรทัศน์เคเบิลช่อง 8 เพื่อเผยแพร่กิจกรรมงานของอาสากาชาดปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยที่บ้าน งานจิตเวชและงานบริการผู้มารับบริการ ณ สถานพยาบาลณ สถานพยาบาล โดยมีผู้ประสานงานการออกรายการโดยนางดวงตา โพธิโตและนางรัชนีภรณ์ พงษ์ไพบูลย์ ซึ่งผลตอบรับจากผู้ชมผ่านทาง SMS ให้ความสนใจและชื่นชมกับการทำงานด้วยจิตอาสาของคณะอาสากาชาดเป็นอย่างมาก

หมวดหมู่