อาสากาชาดสาธิตออกกำลังกายด้วยยางยืดยืดคุณภาพชีวิต

ข่าว, งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และอาสากาชาดสูงอายุ

วันที่: 04 เมษายน 2557

ประเภท: งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และอาสากาชาดสูงอายุ

วันที่ 31 มีนาคม 2557 นางสาวเจนจิรา อินผูก นำสมาชิกอาสากาชาด ทำกิจกรรมร้อยยางยืด และสาธิตการออกกำลังกายด้วยยางยืดเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับการออกกำลังกายด้วยยางยืดยืดคุณภาพชีวิตและนำไปใช้ร่วมกับกิจกรรมต้านสิ่งเสพติดเรื่องการบริโภคไม่ถูกหลักโภชนาการในโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด

หมวดหมู่