อาสากาชาดสาธิตการออกกำลังกายแก่นักศึกษา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์

ข่าว, งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และอาสากาชาดสูงอายุ

วันที่: 04 ธันวาคม 2556

ประเภท: งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และอาสากาชาดสูงอายุ

วันที่ 4 ธันวาคม 2556 ผศ.ดร.กมลมาลย์ วิรัตนเศรษฐสิน ได้นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์ จังหวัดนครนายก เข้ามาร่วมศึกษาและเรียนรู้การออกกำลังกายด้วยยางยืดและตารางเก้าช่อง เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปสอนผู้สูงอายุในโครงการแม่เนี้ยว แยก 3 เสริมสร้าง 3 อ. ป้องกันภัยเบาหวาน โดยมีคณะอาสากาชาดจากโครงการอาสาห่วงใยใส่ใจสุขภาพนำโดย นางสาวเจนจิรา อินผูก ร่วมเป็นวิทยากรนำเสนอการออกกำลังด้วยยางยืด และตารางเก้าช่อง รวมถึงสอนวิธีการออกกำลังกายด้วยเก้าอี้มหัศจรรย์ เพื่อช่วยในการทรงตัวและการเคลื่อนไหวแขน ซึ่งเป็นการออกกำลังกายอีกรูปแบบหนึ่งด้วย ณ สำนักงานอาสากาชาด ชั้น 4

หมวดหมู่