อาสากาชาดร่วมสวัสดีปีใหม่

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 11 มกราคม 2562

วันที่ 11 มกราคม 2562 นางอาภรณ์ ชนไมตรี หัวหน้าผู้ดูแลจิตเวช และคณะอาสากาชาดมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แก่ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด

 

หมวดหมู่