อาสากาชาดร่วมงานวันอาจาริยบูชา

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 27 มิถุนายน 2560

ร่วมกิจกรรมอาจาริยบูชา 
วันที่ 27 มิถุนายน 2560. อาสากาชาดกลุ่มงานโครงการจิตอาสาร่วมงานเนื่องในงานอาจาริยบูชา ปีพ.ศ. 2560. ณ. อาคารแพทยพัฒน์. โดย ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คณะอาสากาชาดได้เคยเข้าร่วมกิจกรรมรับบริจาคร่างกายร่วมกับภาควิชากายวิภาคศาสตร์อย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา

หมวดหมู่