อาสากาชาดร่วมงานชุมนุมกาชาดครั้งที่ 11

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 23 กรกฎาคม 2557

ประเภท: ข่าวประจำวัน

อาสากาชาดร่วมงานชุมนุมกาชาดครั้งที่11
เมื่อวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2558 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด และ นางสิริกันยา ศิริรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นำอาสากาชาด จำนวน70ท่าน เข้าร่วมงานชุมนุมการชาด ครั้งที่ 11 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยสภากาชาดไทย ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยในงานได้จัดให้มีการเสวนา ในหัวข้อ “สภากาชาดไทย: การพัฒนาระบบอาสาสมัครเพื่อขับเคลื่อนจิตอาสาในสังคมไทย” เพื่อเป็นการเปิดมุมมองและวิสัยทัศน์ให้กับอาสากาชาดในการอุทิศตนเพื่อการทำงานด้านจิตอาสาเพื่อสังคมและประเทศชาติ ในการนี้อาสากาชาดที่เข้าร่วมงานให้ความสนใจในการเสวนาเป็นอย่างมาก ตลอดจนมีการเยี่ยมชมนิทรรศการเพื่อเปิดมุมมองและแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งจิตอาสา ที่อาสากาชาดทุกท่านได้อุทิศตนและสละเวลาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม

หมวดหมู่