อาสากาชาดร่วมกิจกรรมโครงการทุนครูสอนดี

ข่าว, งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้เสี่ยงยาเสพติด

วันที่: 05 พฤศจิกายน 2556

ประเภท: งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้เสี่ยงยาเสพติด

เมื่อวันที่ 28-30 ตุลาคม 2556 สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)ได้จัดให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้รับทุนครูสอนดีและเครือข่ายได้นำความรู้และความสำเร็จจากการปฏิบัติจริงมาเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ มีอาสากาชาดจากสำนักงานอาสากาชาด ได้แก่ นางสุวรรณี วงศ์พิทยาดิศัย และนางสาวสุดา เหล่าดำรงกุล ได้นำงานฝีมือปั้นจิ๋ว งานเพ้นท์เครื่องปั้นดินเผา 3 กษัตริย์ และผลิตภัณฑ์ในโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียงไปร่วมจัดนิทรรศการ โดยการจัดงานครั้งนี้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเทศบาลเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุม ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี

หมวดหมู่