อาสากาชาดร่วมกิจกรรมเดินการกุศล

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 16 ธันวาคม 2556

ประเภท: ข่าวประจำวัน

วันที่ 15ธ.ค.2556 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยจัดงานการกุศลเพื่อสุขภาพครั้งที่13 โดยมีแพทย์หญิงสร้อยสอางค์ พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตฯ พร้อมด้วยผู้บริหารสภากาชาดไทย คณะกรรมการจัดหา และส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทยทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้บริจาคโลหิต ประชาชนทั่วไป รวมทั้งคณะอาสากาชาดจากสำนักงานอาสากาชาดเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ณ ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 และเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ณ ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินีผู้บริจาคโลหิตและประชาชนร่วมกิจกรรมกว่า1000คนรวมทั้งคณะอาสากาชาดจากสำนักงานอาสากาชาด เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยเอกชนผู้บริจาคโลหิตและประชาชนร่วมกิจกรรมกว่า1000คนรวมทั้งคณะอาสากาชาดจากสำนักงานอาสากาชาด เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา86พรรษา5ธันวาคม2556และเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ณ.ลานตะวันยิ้มสวนล2556 และเพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

หมวดหมู่