อาสากาชาดร่วมกิจกรรมเชิญชวนประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี ปี 57

ข่าว, งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และอาสากาชาดสูงอายุ

วันที่: 12 พฤศจิกายน 2556

ประเภท: งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และอาสากาชาดสูงอายุ

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 คณะอาสากาชาดเชิญชวนและแนะนำขั้นตอนการสมัครแก่ผู้สูงอายุที่ผู้สนใจเข้าประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี งานกาชาดประจำปี 2557 โดยผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง มีภูมิลำเนาในเขตกรุงเทพฯ สามารถสมัครการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี งานกาชาดประจำปี 2557 ด้วยตัวเอง ณ ตึก ภปร. ชั้นG โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่างวันที่ 1- 29 พฤศจิกายน 2556

หมวดหมู่