อาสากาชาดร่วมกิจกรรมวันเอดส์โลก

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 29 พฤศจิกายน 2556

ประเภท: ข่าวประจำวัน

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทยและนางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ร่วมเป็นประธานเปิดงานวันเอดส์โลก ณ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ โดยภายในงานมีกิจกรรมการประกวดขบวนรถแฟนซี 9 เส้นทาง ซึ่งมีคณะอาสากาชาด 72 พรรษา พร้อมทั้งหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ร่วมกิจกรรมระหว่างเส้นทางโดยมีจุดสิ้นสุดที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน
ทั้งนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุจะเสด็จเป็นประธานเปิดงานในวันที่ 1 ธันวาคม 2556 จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมนิทรรศการ การออกร้าน ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วานซึ่งเป็นสถานที่จัดงานตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายนถึง 1 ธันวาคม 2556

หมวดหมู่