วันที่: 06 ธันวาคม 2556

ประเภท: งานช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการในสถานบริการ

วันที่ 5 ธันวาคม 2556 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการบริการตรวจสุขภาพ และสมรรถภาพร่างกายให้กับประชาชนทั่วไป โดยไม่คิดมูลค่า เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ตึกภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
และในงานนี้ นางบุญสนอง ขันธทัตบำรุง ผู้ดูแลอาสากาชาดปฏิบัติงานตึก ภปร. นำคณะอาสากาชาดจำนวน 22 คน ร่วมทำกิจกรรมการให้บริการตรวจสุขภาพและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ามารับบริการ อาทิ ลงทะเบียน ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจหมู่เลือด แจกบัตรคิว ที่ห้องโถงชั้นล่าง ชั้น1,7,10,11,12 นอกจากนี้ ยังมีคณะอาสากาชาดร่วมทำกิจกรรมด้านการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาบริจาคโลหิต รวมทั้งการนำพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผักสวนครัวไปแจกให้กับประชาชนที่มาร่วมงานโดยไม่คิดมูลค่าที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติอีกด้วย

หมวดหมู่