อาสากาชาดร่วมกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2557

ข่าว, งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และอาสากาชาดสูงอายุ

วันที่: 09 เมษายน 2557

ประเภท: งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และอาสากาชาดสูงอายุ

วันที่ 9 เมษายน 2557 สำนักงานอาสากาชาดนำคณะอาสากาชาดร่วมออกบู๊ทกิจกรรมสาธิตการออกกำลังกายด้วยยางยืดและตาราง 9 ช่อง และการถักหมวกไหมพรมสำหรับพระภิกษุอาพาธแก่ผู้เข้าเยี่ยมชมที่สนใจ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2557 ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ โดยมีนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมการออกบู๊ทภายในงานรวมทั้งบู๊ทกิจกรรมจากคณะอาสากาชาด

หมวดหมู่