อาสากาชาดรุ่น 72 พรรษา

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 10 ตุลาคม 2561

10 ตุลาคม 2561 นางสายสม วงศาสุลักษณ์ อุปนายกสโมสรอาสากาชาดด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและงานบรรเทาทุกข์ และประธานอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พร้อมด้วยนายกิตติธัช กลิ่นลอย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นางสายทอง ศรีภิญโญ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาด สำนักงานอาสากาชาด และอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ร่วมประชุมติดตาม ตามระเบียบวาระการประชุม อาทิเรื่อง งานกาชาด งานวันเอดส์โลก เป็นต้น จากนั้นมอบกระเช้าดอกไม้แก่ นางสุมาลี อุ่นพงศ์เจริญสุข นางสาวสุนทรี สุดสงวน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด และอาสากาชาดทั้งสองท่านมอบเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อสมทบทุนอาหารเด็ก และอุปกรณ์การเรียนการสอน นอกจากนี้ ผู้แทนบริษัทที แอล มาเก็ตติ้ง จำกัด มอบชุดเครื่องนอน 100 ชุดแก่นางสายสม วงศาสุลักษณ์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

 

หมวดหมู่