วันที่: 9 พฤษภาคม 2556

ประเภท: งานอาสากาชาดร่วมจัดหาดวงตา อวัยวะ และเนื้อเยื่อเชิงรุกและร่วมออกหน่วยรับบริจาคดวงตาอวัยวะ และเนื้อเยื่อ

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2556 นายชัยวัฒน์ อินทรชาธร ประธานอาสากาชาดรุ่น 1/2555 และสมาชิกรุ่น1/2555 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์รับบริจาคดวงตา และศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย เดินทางไปทำกิจกรรมการรณรงค์รับบริจาคดวงตา อวัยวะ ณ โรงเรียนปทุมคงคา ในงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียน โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมบริจาคดวงตา อวัยวะ จำนวนมาก

หมวดหมู่