อาสากาชาดรับบริจาคดวงตา

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายชัยวัฒน์ อินทรชาธร อุปนายกสโมสรอาสากาชาดด้านบริการโลหิต ดวงตา อวัยวะ และประธานอาสากาชาดรุ่น 1/2555 พร้อมด้วยนางสีรุ้งเพชร ศตะสุข และนางสมบูรณ์ อินทรชาธร ได้ออกปฏิบัติงานเชิงรุกไปให้ความรู้และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาแสดงความจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกายให้สภากาชาดไทย ที่ธนาคารธนชาต สาขาเพชรบุรี ซอย 33 ได้มีผู้ร่วมบริจาคดวงตา 34 ราย อวัยวะ 34 ราย และร่างกาย 33 ราย รวมทั้งสิ้น 101 ราย ทั้งนี้โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหารของธนาคารฯ และได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกจากคุณรุจยา อังกูรสิทธิพันธ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลางเป็นอย่างดีด้วยความขอบคุณยิ่ง

 

หมวดหมู่