วันที่: 16 พฤศจิกายน 2555

ประเภท: งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และอาสากาชาดสูงอายุ

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2555 นายชัยวัฒน์ อินทรชาธร ประธานอาสากาชาดรุ่น 1/2555 พร้อมคณะ และเพื่อนอาสากาชาดรุ่นต่างๆ นำหมวกไหมพรมที่จัดทำขึ้นจากฝีมือของอาสากาชาดเองถวายแก่พระภิกษุ สามเณร ที่อาพาธอยู่ที่โรงพยาบาลสงฆ์ที่ต้องนอนในห้องปรับอากาศเพื่อสร้างความอบอุ่น และอีกส่วนหนึ่งถวายภิกษุ สามเณรอาพาธที่มาจากต่างจังหวัด เพื่อนำไปใช้ในช่วงหน้าหนาวที่กำลังมาถึงในพื้นที่หลายๆ แห่ง ของประเทศไทย โดยมี พญ.ไพรัตน์ แสงดิส คุณวันทนี หังสวนัส รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ และคุณฉลอง วิสโยภาส ให้การต้อนรับ

หมวดหมู่