วันที่: 01 สิงหาคม 2560

มอบถุงบำรุงขวัญ
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 สืบเนื่องจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุเสด็จเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาดครบ 77 ปี ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และมีการประทานชุดเยี่ยมบำรุงขวัญแก่ผู้แทนอาสากาชาดเพื่อเยี่ยมผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า โรงพยาบาลตำรวจและมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภุมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

หมวดหมู่