อาสากาชาดพลาสม่า

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 13 ตุลาคม 2561

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 คณะอาสากาชาดฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิตได้มาปฏิบัติงานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีอาสากาชาดมาเพิ่มเป็น 22 คน ได้ผลงาน
โลหิตก่อนปั่นแยก= 2115 unit 
โลหิตหลังปั่นแยก = 2810 unit
รวม = 4925 uni

 

หมวดหมู่