อาสากาชาดฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิตประชุมติดตามงาน

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 04 กันยายน 2557

ประเภท: ข่าวประจำวัน

อาสากาชาดฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิตประชุมติดตามงาน
วันที่ 25-29 สิงหาคม 2557 นางอวยพร สีหนาท ผู้ดูแลอาสากาชาดปฏิบัติงานฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิต จัดประชุมติดตามงานและชี้แจงเนื้อหาจากการประชุมผู้นำอาสากาชาดของสำนักงานอาสากาชาดแต่ละเดือนให้กับคณะอาสากาชาดที่ปฏิบัติงานประจำวันรับทราบเพื่อปฏิบัติงานให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ณ ห้องปฏิบัติงานฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

หมวดหมู่