อาสากาชาดประชุมติดตามงาน

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 18 มีนาคม 2557

ประเภท: ข่าวประจำวัน

วันที่ 18 มีนาคม 2557 นางมณทิรา ล่ำซำ ประธานอาสากาชาดรุ่น 1/2552 และสมาชิกร่วมประชุมติดตามงานประจำเดือนมีนาคม 2557 และวางแผนการทำกิจกรรมนอกสถานที่ ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานอาสากาชาด

หมวดหมู่