อาสากาชาดปฏิบัติงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ข่าว, การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย

วันที่: 11 ธันวาคม 2557

ประเภท: การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย

วันที่ 5 ธันวาคม 2557 คณะอาสากาชาด นำโดย นางบุญสนอง ขันธทัตบำรุง ผู้ดูแลการปฏิบัติงานของอาสากาชาด ตึก ภปร. โรงพยาบาลจุฬาฯ นำคณะอาสากาชาด ช่วยกิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่า เนื่อง ในวโรกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ให้เกียรติเป็นประะานใรการเปิดงาน ณ ตึก ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และในวันเดียวกัน คณะอาสากาชาดได้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมปฏิบัติหน้าที่และให้บริการแก่ผู้มาบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

หมวดหมู่