อาสากาชาดปฏิบัติงานพลาสม่า

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 13 ตุลาคม 2560

กิจกรรมพลาสมา
วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติขอความอนุเคราะห์อาสากาชาดจำนวน 15 คนช่วยปฏิบัติงานในโครงการ”จิตอาสา ร่วมทำควาดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ตั้งแต่วันที่ 12-25 ตุลาคม 2560
ผลการปฏิบัติงานอาสากาชาดมาร่วมกิจกรรม 20 คนได้ผลงานทั้งก่อนปั่นและหลังปั่น 5385ถุง
และได้ยืนถวายอาลัยในวันคล้ายวันสวรรณคตในหลวงร.9 เป็นเวลา 89วินาที
และในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ 14,15,21,22และ23 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้ร่วมปฏิบัติงานในนามจิตอาสา ไม่ลงเวลาชั่วโมงปฏิบัติงานและผลงาน ณ ฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

หมวดหมู่