อาสากาชาดปฏิบัติงานบ้านธัญญพร

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 05 ตุลาคม 2561

โครงการบ้านธัญญพรสีเขียว เริ่มวันที่ 17ตุลาคม.2559 ตรงกับวันเสด็จสู่สวรรคาลัยของในหลวงร.9
ก่อนเริ่มกิจกรรมให้เด็กๆน้อมระลึกถึงพระองค์ด้วยการร้องเพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียงพร้อมกัน
และทำน้ำยาเอนกประสงค์บรรจุขวดพร้อมจำหน่าย
มีเด็กร่วมกิจกรรม 44 คน
อาสากาชาด 5 คน ได้แก่ 
นางสว่างศรี ช้างเผือก
น.ส.ณภัสสรน์ จุติเสฏฐ์
นางปชาบดี สิทธิมงคล
นางสุนันทา สำเภาทอง
น.ส.สุชาดา โตพุก

 

 

หมวดหมู่