อาสากาชาดบริจาค Walker

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 15 กันยายน 2557

ประเภท: ข่าวประจำวัน

วันที่ 15 กันยายน 2557 นางสาวเจนจิรา อินผูก นางณัฎฐ์นีย์ มีสมมนต์ พร้อมทีมอาสารักษ์โลกมอบอุปกรณ์ช่วยเดิน (Walker) แก่นายเสวก ชูแขก คนสวนสำนักงานอาสากาชาด ณ ห้องกิจกรรมชั้น 2 สำนักงานอาสากาชาด เพื่อนำไปให้บิดาที่มีปัญหาเรื่องการเดินโดยอุปกรณ์ช่วยเดินนี้ทำให้การเดินคล่องตัวและเคลื่อนไหวร่างกายสะดวกขึ้น

หมวดหมู่