อาสากาชาดบริจาคเครื่องAED

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 14 พฤศจิกายน 2561

นางชัชฎาวัลย์ รื่นวงศ์ษา อาสากาชาดบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจ 1 เครื่อง มูลค่า80,000 บาท เพื่อส่งต่ออุปกรณ์ช่วยชีวิตประชาชน พร้อมเงินสนับสนุนการจัดงาน 10,000 บาท ในกิจกรรมเดินวิ่ง 125 ปี 6 แผ่นดินสภากาชาดไทย โดยมีคณะกรรมการสโมสรอาสากาชาดร่วมเป็นตัวแทนรับมอบ ณ สโมสรอาสากาชาดชั้น 2

 

หมวดหมู่