อาสากาชาดนำผู้มีจิตศรัทธามอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 20 พฤศจิกายน 2556

ประเภท: ข่าวประจำวัน

เมื่อวันที่ 18 พ.ย.56 นางสาวเจนจิรา อินผูก อาสากาชาดจากสำนักงานอาสากาชาดนำนายนพพร วุฒิวิวัฒน์นานนท์มอบเงิน 50,000 บาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีนางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้รับมอบ ณ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

หมวดหมู่