อาสากาชาดนักขับร้อง

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 29 ตุลาคม 2561

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 นางสมศรี ว่องเวศน์ หัวหน้าคณะนักขับร้องสโมสรอาสากาชาด พร้อมคณะทำกิจกรรมร้องเพลงและสันทนาการ นอกจากนี้ นางสว่างศรี ช้างเผือก นำคณะอาสากาชาดพัฒนาคุณภาพชีวิต สอนการทำกระเป๋าแก่ผู้สูงอายุที่สวางคนิเวศ จ.สมุทรปราการ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุรอบด้าน

 

 

หมวดหมู่